Agenda

15-5,  Lidmaatschap
hele agenda >


Vandaag jarig

Er is niemand jarig vandaag

Statistieken

donderdag 22 april 2021
Aantal leden (info) 340
Nu online 37
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 87,6%
test a
test b
test c
terug naar vorige scherm
20-11
Uitnodiging ALV op dinsdag 1 december 2020

Hockeyclub Waddinxveen wil iedereen graag uitnodigen voor hun Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 december 2020. vanwege corona protocol word deze online gehouden en wanneer u zich via mailtje naar [email protected] aanmeld ontvangt u een weblink zodat u onze ALV vanachter uw eigen scherm kunt bijwonen. 

Bijgaand de agenda van deze avond
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2020
4. Begroting
5. Kascommissie
6. Contributie
7. Trekking obligaties
8. Jaarplan
9. Samenstelling Bestuur
10. Vacatures
11. Rondvraag en sluiting
 
 

Inloggen
Hoofdsponsors
Sponsors