Aanpassingen in arbitrageplan

20-5 Nieuws

Het bestuur heeft op 18 mei 2016 het Arbitrageplan 2.0 vastgesteld. Naast een aantal tekstuele aanpassingen is in het Arbitrageplan opgenomen dat opgelegde boetes binnen één maand moeten worden betaald. Het bestuur hoopt echter dat iedere scheidsrechter haar/zijn verantwoordelijkheid neemt en dat boetes en eventuele schorsingen niet nodig zijn.

Het arbitrageplan kunt u vinden in Lisa team (inloggen op via de website) onder het kopje "arbitrage".