Breng je stem uit voor de statutenwijziging tijdens Super Sunday!

26-5 Nieuws

Voor een statutenwijziging hebben we een opkomst nodig van 33% van de leden. Alle

leden van 16 jaar en ouder mogen stemmen, voor leden jonger dan 16 jaar,

kunnen de ouders een stem uitbrengen. Wanneer je niet in de gelegenheid bent

om te komen, wil je dan het volmachtformulier invullen en deze aan een lid

of ouder van een lid meegeven.

 
Bijlage