De Rabobank maakt een sportieve comeback bij HCW.

4-9 Nieuws Na jarenlang als shirtsponsor aan onze club te zijn verbonden, is de Rabobank vanaf volgend seizoen weer aan boord als (mede) hoofdsponsor van HCW. Mede dankzij een duurzaam investeringsinitiatief van de ledenraad van Rabobank Hollandse IJssel heeft HCW de verouderde lichtmasten langs het hoofdveld kunnen vervangen door energiezuinige LED verlichting. Onze hockeyteams kunnen ook ‘s avonds weer op een goed verlicht veld trainen. Zoals gezegd betekent dit tevens dat wij Rabobank weer als (mede) hoofdsponsor mogen verwelkomen. Voor de club betekent dit een mooie financiële injectie en de zekerheid van een mooie partner voor de langere termijn. De nieuwe LED verlichting wordt op zaterdag 14 september feestelijk in gebruik genomen tijdens "Hollandse IJssel In Beweging”. Tijdens deze sponsorfietstocht van Rabobank Hollandse IJssel fietsen leden van diverse verenigingen door onze regio. Terwijl onze jeugd teams hun eerste wedstrijden spelen zal ons clubhuis dienen als stempelplaats / opstapplaats voor "Hollandse IJssel In Beweging”. Families die deze dag op een sportieve manier HCW willen ondersteunen kunnen zich via deze link aanmelden als deelnemer. Het bestuur wil hierbij Redwell Infrarood verwarming en in het bijzonder Hubert Salvini heel hartelijk danken voor de belangrijke steun als hoofdsponsor de afgelopen jaren. Wij zijn erg blij dat Redwell tot het einde van het seizoen 2019/2020 als hoofdsponsor aan de club verbonden blijft.
 
Bijlage