Energiecoöperatie Groen Waddinxveen komt 4 februari naar HCW

1-2 Nieuws De Energiecoöperatie Groen Waddinxveen heeft samenwerking gezocht met de naburige coöperatie Groene Hart Energie. Groene Hart Energie is gestart met voorbereiding van de aanleg van ongeveer 1800 zonnepanelen bij melkveehouderij Ekodorp bij Alphen aan de Rijn. Door slim plaatsen van de bijbehorende "postcoderoos" is het voor inwoners en kleine bedrijven in Waddinxveen met postcode 2741 & 2742 mogelijk aan dit zonnepaneelproject mee te doen. Heel in het kort werkt het zo: om mee te doen wordt u lid van de coöperatie, door inleg van een bedrag afhankelijk van het aantal gewenste zonnepanelen. U wordt dan mede-eigenaar van het zonnepark. De energiebelasting over de hoeveelheid opgewekte energie van uw panelen wordt eenmaal per jaar door de belastingdienst teruggeven en via uw energiemaatschappij verrekend met uw verbruik. Daarnaast wordt de opgewekte zonne-energie verkocht aan een energiemaatschappij. De netto-opbrengst wordt naar rato verdeeld over de leden van de coöperatie. Op die manier kunt u uw inleg en méér terugverdienen, en daarnaast bijdragen aan een beter milieu en klimaat. Duidelijkheidshalve geldt dat de keuze om de postcoderoos op een voor Waddinxveen gunstige manier te plaatsen onder andere nog zal afhangen van de belangstelling van de betreffende Waddinxveners. Het gehele project bestaat echter uit een drietal "rozen", zodat de kans groot is dat een deel van Waddinxveen al veel sneller dan gedacht kan meedoen aan een dergelijke regeling. Energiecoöperatie Groen Waddinxveen zal op 4 februari vanaf 19.30 uur een informatieavond organiseren in de kantine van Hockeyclub Waddinxveen, Sniepweg 13, waar nadere uitleg wordt gegeven over het project, het tijdspad, de opbrengsten en de kosten. Dit zonneproject loopt weliswaar onder auspiciën van Groene Hart Energie maar het is een uitgelezen kans om deel te nemen in de lokale opwek van duurzame energie. Uiteraard blijft Groen Waddinxveen zich samen met WaddGroen inzetten om ook voor de rest van Waddinxveen de opwek van duurzame energie mogelijk te maken. We hopen u te zien op 4 februari ! Energiecoöperatie Groen Waddinxveen