MEIVAKANTIE

23-4 Nieuws
Tijdens de 1e week van de meivakantie zijn er geen trainingen. De 2e week, van 9 t/m 15 mei, trainen alle 11-tallen volgens het normale schema. De jongste jeugd traint deze week niet, tenzij anders overeengekomen met de trainer.
Op 15 mei zijn er wel weer wedstrijden!
Fijne vakantie.