ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 SEPTEMBER 2010

15-9 Nieuws
Hierbij nodigen wij alle HCW leden, familieleden, ereleden en leden van verdienste uit voor de najaars ALV op 22 september 2010 om 20.00 uur in het HCW clubhuis.
Bestuur HCW