BEREIKBAARHEID DE KIEVITEN-WASSENAAR

15-9 Nieuws

Ernstige verkeershinder Wassenaar

Ook Kieviten zal daardoor van september t/m december moeilijk bereikbaar zijn.

De drie belangrijke verkeersaders in Wassenaar worden om de beurt opengebroken.

Dit betekent veel files op de Van Zuylen van Nijeveltstraat, Van Oldebarneveldweg en Lange Kerkdam (óók op zondag).

Bezoekers van de Kieviten doen er verstandig aan de route 'Duinrell' (zie kaartje 'bereikbaarheid kieviten') te volgen.

Dit lijkt een omweg, maar rijdt vlotter door dan de route door Wassenaar te kiezen.

Het 1e en 3e weekend van oktober zal het kruispunt Van Zuylen van Nijeveltstraat/Van Oldebarneveltweg afgesloten zijn, dan is er helemaal geen doorgaand verkeer mogelijk (zie kaartje 'verkeersinfo Kieviten').

 

NB: op zondag 26 september a.s. is Duinrell weer de gastheer van de landelijke Tina-dag; hoewel de gemeente er alles aan zal doen het verkeer in goede banen te leiden, wordt verwacht dat de verkeersdrukte (en -hinder) deze dag groot zal zijn.