FLUIT jij wel eens een keer EXTRA?? Dan is deze INFO voor jou!

14-10 Nieuws

Indien iemand incidenteel een wedstrijd niet kan/wil fluiten kan hij/zij de taak “verkopen”aan een ander HCW lid die minimaal dezelfde leeftijd heeft en in geval het wedstrijden vanaf 8-tal betreft, ook een scheidsrechterskaart heeft. ALTIJD moet de scheidsrechterscommissie hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld via   [email protected]


Het is verplicht om degene die het fluiten van de wedstrijd overneemt binnen 1 week na het fluiten, het volgende bedrag te betalen:

3-6-tal wedstrijden   € 5,=

8-tal wedstrijd  € 7,50

11-tal wedstrijd  € 10,=

JULLIE MOETEN DAT DUS ZELF ONDERLING REGELEN.


Word je tijdens een weekend voor een "noodgeval" opgeroepen om te fluiten (meestal is dat omdat er iemand niet komt opdagen en jij toevallig toch bij HCW bent) dan ontvang je deze vergoeding ook, maar dan via de scheidsrechterscommissie. 

Jij en/of de coach van het team dat je gefloten hebt, moeten dit dus wel MELDEN, ook weer bij  [email protected]


Je kunt via dit email-adres ook aangeven dat je je beschikbaar stelt om in "noodgevallen" extra opgeroepen te worden, tegen genoemde vergoeding.