Opzeggingsdatum lidmaatschap 1 mei

17-4
Beste leden,
 
Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, doe dat moet dat voor 1 mei a.s. Na die datum bent u automatisch nog een jaar lid, met de daarbij behorende contributie.
 
het bestuur