22 juni Algemene Ledenvergadering

15-6 Nieuws
Hierbij nodigen wij alle leden en/of ouders van leden uit voor de Voorjaars ALV op
22 juni a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis.
 
Bijlage