Bouwjournaal 1 – 29 februari 2012

29-2 Nieuws

Om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van de nieuwbouw zullen we regelmatig op de website en op de Facebook pagina van HCW een bouwjournaal plaatsen.

Zoals iedereen wellicht weet starten we begin april met de sloop van het clubhuis. Hierna zal de aannemer beginnen met het heien van de uitbreiding van het clubhuis waarna er gestart zal worden met de bouw. Als alles meezit dan kunnen we bij de start van de competitie in september in ons nieuwe clubhuis.

Tijdens de bouw zullen we een tijdelijke voorziening neerzetten die gebruikt kan gaan worden als clubhuis. Daarnaast komt er een apart toiletgebouwtje. Helaas zullen we het zonder kleedkamers moeten gaan doen. Tevens zal er een tijdelijke opslagcontainer geplaatst worden voor het meubilair en inventaris van het clubhuis.

Tijdens de bouw mag de bouwplaats niet betredenworden en zal deze afgesloten worden met een hek. De velden blijven natuurlijk wel gewoon bereikbaar.

Binnenkort zullen we een oproep plaatsen voor hulptroepen bij het ontruimen van het terras en het clubhuis. We hopen dat oudere jeugdteams, seniorenteams en ouders hier massaal gehoor aan zullen geven.