HELPEN JULLIE MEE OM ONS NIEUWE PAND AF TE BOUWEN??

31-3 Nieuws

Op 10 april zal de sloop van ons clubgebouw starten. Kort daarna beginnen we met de bouw van het nieuwe pand. De financiering van het nieuwe pand is inmiddels rond.

Een mooi nieuw pand verdient echter ook een mooi nieuw terrein. Om dit te kunnen realiseren hebben wij jullie hulp nodig! Wij komen namelijk nog zo’n € 22,000 tekort om het terrein en een oefenveld te verwezenlijken.

Het Bestuur van HCW heeft daarom besloten om een obligatielening uit te geven. Iedereen die is geïnteresseerd en onze club een warm hart toedraagt kan 1 of meerdere obligaties kopen.

Wat is een obligatielening?
Een obligatielening is een langlopende lening (in ons geval maximaal 10 jaar) die wij verdelen in coupures van € 50,00. Die coupures heten obligaties. De obligaties zullen doorlopend worden genummerd en worden op naam gesteld. Jaarlijks zullen minimaal 5 obligaties worden uitgeloot. Je koopt dus een obligatie en daarmee leen je HCW geld. Doordat het hier gaat om een renteloze lening is dit een aantrekkelijke manier voor HCW om aan extra financiële middelen te komen. Ieder jaar bestaat de kans dat een obligatie met jouw nummer wordt uitgeloot en dan kun je je ingelegde € 50,00 terugvragen. Aan het eind van de 10 jaar vallen alle resterende obligaties vrij en kan het ingelegde geld terug gevraagd worden.

Hoe kan ik meedoen?
Zondag 1 april zullen wij voor de laatste keer gebruik kunnen maken van ons oude clubgebouw. Tijdens die dag zullen er intekenlijsten liggen waarop je kunt aangeven of je mee wilt doen en hoeveel obligaties van € 50,00 je wilt hebben. Uiteraard kun je je ook via email aanmelden (
[email protected]). De inschrijftermijn voor de obligatielening zal sluiten op 30 april a.s.

Zijn er risico’s verbonden aan een obligatielening?
Zoals bij iedere belegging zit er ook aan een obligatielening een risico. Indien HCW geen goed financieel beleid zou voeren dan bestaat de kans dat de obligatielening niet kan worden terugbetaald. Als lid heb je de mogelijkheid om jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering mee te praten over het financiële beleid en zo kun je dus zelf het risico beperken.

Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst!

We hopen dat veel leden gehoor zullen geven aan deze oproep en op deze manier een financiële bijdrage willen leveren aan het realiseren van een prachtig sportpark!