Bouwjournaal nr. 2 - 3 april 2012

3-4 Nieuws

Afgelopen vrijdag 30 maart zijn er 2 containers van Van Noort op het terrein geplaatst. Deze zullen gebruikt worden als tijdelijke opslag van spullen uit het huidige clubhuis en de kleedkamers. Ook zullen ze als onderdak gaan dienen voor de keepersspullen.

Vandaag is het tijdelijke clubhuis geplaatst, de electriciën is druk bezig om alle stroom aan te leggen. Ook de veldverlichting zal omgezet moeten worden. We hopen dat dit in één dag mogelijk is. Zo niet, dan zullen er een aantal avondtrainingen helaas geen doorgang kunnen vinden. Via de site en Facebook houden we iedereen hiervan op de hoogte.

Morgen zal er een hele gezellige bar worden geplaatst in ons tijdelijke clubhuis zodat we hier na de verhuizing iedereen van een koud of warm drankje kunnen voorzien. Natuurlijk is het allemaal een beetje behelpen maar we krijgen er iets moois voor terug.

A.s vrijdag en zaterdag 6 en 7 april hopen we om 9.30 uur (op beide dagen) zoveel mogelijk leden en hun ouders te verwelkomen om alles te verhuizen, terrastegels op te stapelen (voor hergebruik) en struiken en planten te verplaatsen. Hulp is dus heel hard nodig.

10 april komt de sloophamer…………