Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

14-6

Zoals eerder bekend gemaakt zal op woensdag 20 juni om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

Volvo Hooftman heeft heel gastvrij aangeboden om deze vergadering bij hen in het pand, Coenecoop 59te houden. Dit i.v.m. het ruimtegebrek in ons huidige tijdelijke clubhuis. Het bestuur heeft besloten om hier dankbaar gebruik van te maken.

HCW zal direct na deze ALV ook een sponsorovereenkomst ondertekenen met Volvo Hooftman. Eén van de acties die hieruit voort vloeit is de clubbonus.

Deze Clubbonus is een initiatief van Volvo Cars Nederland B.V., de importeur. Zij keert een bonus uit van € 1.000 aan HCW als een lid of de ouders van een jeugdlid een nieuwe Volvo koopt of least bij Volvo Hooftman. Volvo Hooftman is Club-dealer dankzij een structurele samenwerking met Hockeyclub Waddinxveen.

Volvo Hooftman zal naast de Rabobank en Fortis Batavia en DB&S ook shirtsponsor worden van het nieuwe HCW wedstrijdshirt, wat alle leden begin september gratis op kunnen halen bij Sport2000 Goudkade in Gouda.

De contracten met Fortis Bavaria en DB&S zullen ook op deze vergadering ondertekend worden.

Tijdens punt 7 van de agenda "Financiering nieuwbouw” hebben we een aantal scenario’s voor dekking van de financiering. We hopen dat u als deelnemer aan de vergadering met ons wilt meedenken.

De conceptnotulen van de laatste ALV van 23 november 2011 kunt u lezen indien u inlogt op de website en dan onder "documenten” en dan "bestuur”.

We rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Margo Vreeburg

Secretaris