Contributiegelden

24-9 Nieuws

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de contributienota's op 8 september zijn verstuurd. Inmiddels zijn we 15 dagen verder en is al 17% van de contributiegelden ontvangen. Onze dank daarvoor!. Uiteraard hopen we dat de overige contributies zo spoedig mogelijk zullen worden betaald (de uiterste betaaldatum is 8 oktober a.s.).

Zoals jullie in de email inzake de contributie hebben kunnen lezen is het mogelijk om gespreid te betalen. Dit kan echter alleen als je dit van tevoren even afspreekt met onze penningmeester ([email protected]).