(verbaal) geweld tegen scheidsrechters

7-12 Nieuws Deze brief is vandaag aan alle coaches en managers verzonden. Het is echter ook belangrijk dat alle spelers, ouders en overige toeschouwers zich hier bewust van zijn:

Beste coaches en managers,

We zijn deze week allemaal geconfronteerd met de consequenties van gewelddadig gedrag tegen scheidsrechters. Dit gebeurt echter niet alleen in het voetbal, ook bij hockeywedstrijden is gedrag van spelers, coaches en ouders tegenover scheidsrechters soms sterk te veroordelen. Scheidsrechters zijn vrijwilligers die er staan om wedstrijden te begeleiden, ze staan er dus voor alle spelers.

Omdat we niet meer op ons eigen sportpark spelen maar dit weekend in verschillende sportzalen de wedstrijden zullen afwikkelen hebben we geen centrale instructie m.b.t. een herdenkingsceremonie.

Wel vraag ik jullie aandacht te besteden aan de gebeurtenissen van de afgelopen week. Dit kan op verschillende manieren. In de teambespreking voorafgaande aan de wedstrijd kun je als coach aandacht vragen voor dit probleem en het gedrag ten opzichte van de scheidsrechter ter discussie stellen. Ook kun je met de coach van de tegenpartij afspreken om voorafgaande aan de wedstrijd een minuut stilte te houden.

Ik hoor graag over jullie acties en ervaringen m.b.t. deze actie.

Met sportieve groeten,

Ton Vreeburg

Voorzitter HCW