Nieuwe bestuursleden

9-1 Nieuws Sinds 9 januari zijn er 3 nieuwe bestuursleden bij: Johannes van Dijk, Cindy Steffens & Marcel vd Voort.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Ton Vreeburg - Voorzitter
Edwin vd Drift - Penningmeester
Cindy Steffens - Secretaris
Ellen Wilke - Bestuurslid Evenementen
Wouter Heezen - Bestuurslid Hockeyzaken
Johannes van Dijk - Bestuurslid Accommodatie & Sponsoring
Marcel vd Voort - Bestuurslid Algemene zaken (oa Arbitrage)

We wensen de nieuwe bestuursleden heel veel succes!!