GEDRAGSCODE NOODUITGANG

15-1 Nieuws
Op basis van veiligheidsvoorschriften, in verband met de aanwezigheid van het Texaco benzinestation, heeft de gemeente besloten om in het hekwerk van HCW tussen veld 1 en het Gijsberterf een nooduitgang te plaatsen. De nooduitgang kan niet van buitenaf geopend worden, wel van binnenuit. Bij de nooduitgang is een bordje "Verboden Toegang” opgehangen zodat leden aan (niet) leden, die misbruik maken van de nooduitgang, de toegang kunnen ontzeggen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de nooduitgang te beschouwen als een extra uitgang van het hockeycomplex. De bewoners van het Gijsberterf hebben bij de gemeente en het bestuur aangedrongen op strikte handhaving op het gebruik/misbruik van de nooduitgang.

Voor het gebruik/misbruik van deze nooduitgang heeft het bestuur daarom de volgende gedragscode opgesteld:
  • de nooduitgang mag alleen gebruikt worden bij noodsituaties (brand, explosie e.d. waarbij directe ontruiming van het gehele hockeycomplex aan de orde is)
  • in alle andere situaties wordt het gebruik van de nooduitgang als misbruik gekwalificeerd
  • het is de taak van alle leden van HCW om misbruik door andere leden of bezoekers te melden aan het bestuur en direct te corrigeren
  • als het bestuur of leden van bar-, feest- of andere commissies constateren dat leden tijdens verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, feesten) misbruik maken van de nooduitgang zullen zij hierop aangesproken worden op straffe van directe verwijdering van het complex. Het bestuur houdt zich bovendien het recht voor om eventueel disciplinaire straffen uit te delen.
  • tijdens feesten zal de aanwezige externe bewaking extra controleren op misbruik van de nooduitgang. Bij misbruik zal de betreffende persoon, lid van HCW of bezoeker/introducee direct verwijderd worden van het complex zonder teruggave van entreegeld.
  • als er geen verenigingsactiviteiten zijn zoals bovengenoemd zal bij misbruik de politie ingeschakeld worden om misbruik te corrigeren

Het bestuur verwacht dat de leden van HCW deze gedragscode naleven om overlast voor onze buren op het Gijsberterf te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,

Ton Vreeburg

Voorzitter HCW