Sportiviteit & Respect!!

15-5 Nieuws
Afgelopen maandag stond er in het AD een heel artikel over tuchtzaken binnen de diverse sporten.
Laten we er met z'n allen aan blijven werken om tuchtzaken binnen de hockeysport zoveel mogelijk te (blijven) beperken.
Hierbij hebben we de hulp nodig van de spelers, coaches, trainers maar zeker ook de ouders die langs de lijn staan!!