AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 MEI

19-5 Nieuws

Zoals bij u allen bekend, zal er woensdag 22 mei om 20.00 uur in ons clubhuis, weer een voorjaars-ALV gehouden worden in ons clubhuis. Hierbij de agenda voor deze vergadering. De concept notulen van de vorige vergadering zullen morgen geplaatst worden bij documenten (onder het kopje "bestuur") op het beveiligde gedeelte van onze website.

Wij hopen u allen woensdag te kunnen ontvangen.

Algemene ledenvergadering Hockeyclub Waddinxveen

22 mei 2013

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Concept notulen ALV 14 november 2012

4. Financiƫle afsluiting nieuwbouw

5. Begroting 2013 / 2014

6. Voorstel contributie 2013 / 2014

7. Update BTW

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden

9. Update hockeyzaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

 
Bijlage