Teamindeling Jongste Jeugd

30-6 Nieuws

Beste Ouders,

Zoals ieder jaar is het voor de Jongste Jeugd Commissie een heel gepuzzel om tot een passende teamindeling voor het komende seizoen te komen.

Wij proberen dit proces op een zo zorgvuldig en objectief mogelijke manier te doen.

Door middel van dit schrijven willen wij jullie alvast informeren over hoe de teamindelingen bij de jongste jeugd van HCW tot stand komen.

De uitgangspunten:

Hockeyplezier is voor alle categorieën en teams de doelstelling, met als uitgangspunt dat

spelers/speelsters meer plezier beleven in een homogeen team, dat wil zeggen dat we vanaf de E leeftijd streven naar teams met min of meer gelijkwaardige spelers.

Homogeniteit heeft betrekking op:

1. Hockeyvaardigheden

2. Beleving (verschillen in beleving zijn vooral bij de Jongste Jeugd erg groot).

Voor de ene speler is het meedoen belangrijk, en voor de andere speler het winnen. Grote verschillen in beleving kunnen leiden tot ergernis en onprettig gedrag.

3. Leeftijd/sociaal (alertheid is geboden, dat spelers het niet alleen fysiek en hockeytechnisch, maar ook emotioneel, aan kunnen).

De teamindeling:

Wij komen tot de teamindeling op basis van de informatie die wij via de trainers en de coaches hebben ontvangen. Tevens kijken de leden van JJC gedurende het hele jaar tijdens trainingen en soms gedurende de wedstrijden op de zaterdag naar de vaardigheden van de jongste jeugd.

De coaches en trainers vullen een evaluatieformulier in waarbij zij bij het individuele kind kijken naar o.a.:

• techniek, balbeheersing, stick behendigheid

• tactisch inzicht, spelinzicht

• motivatie, houding en gedrag binnen het team, naar de coach en scheidsrechter

• motorische vaardigheden, loopvermogen

• coachbaarheid

Overige factoren die meespelen:

Met deze uitgangspunten en de verkregen informatie hebben wij als Jongste Jeugd Commissie ook te maken met overige factoren die van invloed zijn.

Bepalend is ook de hoeveelheid kinderen in deze leeftijdscategorie. Soms moeten er vanuit een andere invalshoek keuzes gemaakt worden om te komen tot volledige teams. Wij vinden als HCW dat ieder kind recht heeft op wekelijkse training(en) en deelname aan wedstrijden en streven ernaar om ieder team te voorzien van voldoende spelers. Het ideale plaatje is dat er twee wissels zijn. Echter is dit ook niet ieder jaar haalbaar en kan het voorkomen dat een team 1 of 3 wissels heeft.

Een andere factor is de geboortedatum van uw kind. De KNHB hanteert strikte regels ( 1 oktober is de peildatum), ook bij HCW is de exacte leeftijd van uw kind bepalend voor de teamkeuze. Een kind mag nooit in een lagere leeftijdscategorie spelen en liever ook niet in een hogere leeftijdscategorie. Hierin kan een uitzondering worden gemaakt als het gaat om uitzonderlijke individuele hockeyvaardigheden of indien er onvoldoende spelers zijn in die betreffende leeftijdscategorie.

Wij hopen dat het voor u nu duidelijk is op welke basis wij de teamindeling bepalen.

Wij wensen iedereen het komende seizoen heel veel hockeyplezier!

Sportieve Groet,

De Jongste Jeugd Commissie

 
Bijlage