Afronden Digitaal Wedstrijdformulier op de wedstrijddag!!!

14-11 Nieuws
Het digitaal wedstrijdformulier (DWF) dient op de wedstrijddag te worden afgerond. We zien wekelijks dat veel digitale wedstrijdformulieren helaas niet tijdig worden afgerond. Hierdoor ontstaat veel onnodig extra werk voor wedstijdsecretarissen van de clubs en de hockeybond. Uitslagen en standen worden niet tijdig verwerkt in de Standenmotor.
 
 
In de praktijk bemerken we dat aan het eind van de dag een scheidsrechter pas accordeert, waardoor team onnodig lang moeten wachten met afronden en het regelmatig niet meer doen.

De hockeybond adviseert het DWF direct na de wedstrijd af te ronden in het bijzijn van beide aanvoerders/coaches en de scheidsrechters.

De hockeybond zal strenger controleren op het bijtijds vullen van de digitale wedstrijdformulieren. Er kunnen administratieve boetes van maximaal €75,- per wedstrijdformulier worden opgelegd aan de vereniging/partij die het formulier te laat afrondt. In de praktijk zien we dat veel clubs doorbelasten aan betrokkene(n). U betaalt dus uiteindelijk de rekening.

Help de wedstrijdsecretaris van uw vereniging en de hockeybond door het DWF tijdig af te ronden!

Voor vragen over het DWF kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van uw vereniging.