Opzeggen lidmaatschap

3-4 Nieuws Hoewel we ons er natuurlijk niets bij voor kunnen stellen zijn er wellicht leden die volgend jaar niet meer bij HCW zullen hockeyen.
Opzeggingen voor het lidmaatschap van het volgende seizoen dienen vóór 1 mei schriftelijk bij onze ledenadministratie binnen te zijn ([email protected]).
Opzeggingen die na deze datum binnenkomen zijn contributie verschuldigd.