Algemene ledenvergadering 3 juni 2014

10-4 Nieuws Hierbij wil het bestuur u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 3 juni a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis.
De agenda volgt later.