Agenda Algemene Ledenvergadering 3 juni a.s.

29-5 A.s dinsdag is de voorjaars ALV. Hierbij de agenda:

Algemene ledenvergadering Hockeyclub Waddinxveen

3 juni 2014

 

 

 

AGENDA

 

 

1. Opening

2.          Mededelingen en ingekomen stukken

 

3. Ome Bertus Bokaal

4Concept notulen ALV 6 november 2013

Club

5.Nieuwe bestuursleden

6. Update terrein

7.Update sponsoren

8. Vermelding shirtsponsoren


Financiën

9.Begroting


Overige

10Arbitrageplan

11Alcoholbeleid

12Rondvraag

13Sluiting