Inplannen bardiensten

29-8 Nieuws
Alle leden hebben 29 augustus een mail ontvangen met daarin de mededeling dat de bardiensten ingepland kunnen worden.
HCW kan niet draaien zonder vrijwilligers, een grote groep daarvan zijn de barvrijwilligers. De afgelopen seizoenen is gebleken dat niet iedereen haar/zijn bardiensten had ingepland en gedraaid. De bardiensten waren daardoor niet geheel gevuld en het heeft telkens veel extra inspanning gekost om de bar toch voldoende bemand te krijgen.

Met ingang van dit seizoen wordt het reglement/spoorboekje daarom strakker gehanteerd en de software is aangepast om een eerlijke verdeling van bardiensten over de leden te kunnen monitoren. Ook wordt de wijze van planning aangepast: tot 1 november kan iedereen zelf inplannen voor het hele seizoen. Na deze datum plant de barplanner zelf de nog openstaande diensten voor de rest van het seizoen. Ons advies is dan ook om zo snel mogelijk de bardiensten in te plannen en dit meteen voor het hele seizoen te doen. Je hebt dan de meeste keuze en hoeft er dan niet meer aan te denken....

De competitie begint al snel. Daarom het verzoek om met name de eerste periode (september/oktober) snel te vullen. 

We rekenen op ieders medewerking!!