Agenda ALV 25 november 2014

23-11 Nieuws

Komende dinsdag (25 november) om 20.00 uur bent u van harte welkom op de najaars-ALV van HCW. 
De conceptnotulen en de financiĆ«le stukken kunt u in het besloten stuk van de website bij documenten lezen.

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Concept notulen ALV 3 juni 2014

Club

4. Bestuursverkiezing

5. Jaarverslagen diverse commissies

5. HGC voorval en reactie HC Waddinxveen

Financiƫn

6. Jaarverslag

7. Verslag van de Kascommissie

8. Goedkeuring jaarverslag, alsmede verlening decharge aan het bestuur

9. Uitloten obligaties

Overige

10. Rondvraag

11. Sluiting

 
Bijlage