Agenda Algemene ledenvergadering 9 juni a.s.

3-6 Nieuws

Algemene ledenvergadering Hockeyclub Waddinxveen

9 juni 2015

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Ome Bertus Bokaal

4. Concept notulen ALV 25 november 2014

Club

5. Nieuwe bestuursleden

6. Update sponsorkleding HCW

7. Beleidsplan HCIE

8. Arbitrageplan


Financiƫn

9. Begroting

Overige

10. Rondvraag

11. Sluiting

De conceptnotulen van de laatste ALV (25 november 2014) kunt u doorlezen bij documenten (bestuur) in het beveiligde gedeelte van de website.