Teamindeling nieuwe seizoen jongenslijn

11-6 Nieuws De teamindelingen voor het seizoen 2015-2016 zijn bekend. Op basis van evaluaties, beoordelingen en selectietrainingen heeft de HockeyCommissie de teams ingedeeld. 

Na intensief overleg met betrokkenen zijn de teamindelingen voor het nieuwe hockeyseizoen afgerond. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat naar aanleiding van de (individuele) prestaties in de voorcompetitie het mogelijk is dat de teamindeling gewijzigd wordt. Verplaatsing van een speler naar een hoger dan wel een lager team is dan mogelijk. De trainers en de coaches geven hiervoor advies aan de HockeyCommissie. Bij de indeling is uitgegaan van de 'richtlijn teamindeling'. De HockeyCommissie vindt het ook van belang dat een team meerdere jaren bij elkaar blijft om zodoende de continuïteit van het team te borgen.

Tafeltjesavond

Op maandagavond 15 juni 2015van 19:30-20:30 uur houden we in het clubhuis een tafeltjesavond. Als je vragen hebt over de indeling dan kun je die op dat moment stellen. Een afspraak maken is daarvoor niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen. De HockeyCommissie zit voor je klaar. 

Senioren:

Bij de senioren wordt pas tijdens de voorbereiding in augustus geselecteerd. De team zijn nu op basis van het afgelopen seizoen ingedeeld. Wel verwelkomen wij een nieuw team: Heren 3. In dat team zitten nu nog te weinig spelers, er komt aanvulling na de selectie van Heren 1 (en dus van heren 2). De veteranen selecteren (doorlopend) in eigen beheer.

Jongens:

In de leeftijdscategorieën A, B en D komt er elk één team. In de C categorie komen er twee teams. Daar is er voor gekozen om de het JC1 team en het JD1 van afgelopen seizoen zo veel mogelijk bij elkaar te houden. Daarmee ontstaan homogene teams die qua leeftijd en hockeyervaring goed bij elkaar passen.

Meisjes:

Bij MA1/MA2 en MB1 vinden tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog enkele selecties plaats. In de samenstelling van de die teams kan dus nog wat wijzigen. Daarnaast wordt er nog een aparte keepersselectie georganiseerd voor de MD2 en MD3.

De bezetting van twee meisjesteams (MC1 en de MB2) is dit seizoen krap. Dit betekent dat een invalschema wordt gemaakt waarbij de MD teams invallen bij de MC1 en de MB3 speelsters in zullen vallen bij de MB2. Dit wordt geïnitieerd door de coaches/teammanagers van de MD teams en de MB3.

Jongste Jeugd:

De Jongste Jeugd Commissie heeft weer een afgewogen indeling weten te maken. Van de BenjaMini’s tot aan de 8-tallen zijn het allemaal leuke teams geworden.

 
Bijlage