Voorwaarden bij aanvaarden en opzeggen lidmaatschap HCW 

Lid worden 

Aanmeldingen worden in behandeling genomen op de datum van ontvangst van het formulier.

De indeling in een team wordt bepaald door de hockeycommissie. Ieder seizoen wordt de teamindeling opnieuw bekeken en mogelijk veranderd i.v.m. homogeniteit van de teams, maar ook vanwege aan-en afmeldingen van leden.

Aangezien HCW niet kan functioneren zonder vrijwilligers, vertrouwen wij erop dat zoveel mogelijk van onze leden en de ouders en verzorgers van onze jeugdleden bereid zijn een aantal taken op zich te nemen.

Zij kunnen onder meer een vrijwillige bijdrage leveren door:

 • het zitting hebben in het bestuur of in een van de commissies.
 • het (mede-) organiseren van ad hoc evenementen.
 • het coachen en of trainen van een team.
 • het uitvoeren van hand- en spandiensten.

Tot de verplichte taken van ouders/verzorgers van jeugdleden worden gerekend: 

 • Een aantal keer per jaar bardienst draaien (aan het begin van het seizoen kunnen ouders en senioren zichzelf indelen via de website).
 • Een aantal keer per jaar rijden naar uitwedstrijden.
 • Hand-en spandiensten verlenen tijdens evenementen voor het team van hun zoon/dochter. 
 • Ouders/verzorgers van jongste jeugdteams dienen een aantal keer thuiswedstrijden van hun kinderen te begeleiden als spelleider. Dit in overleg met de manager van het team.

Tot de verplichte taken van jeugdleden(m.u.v. G-hockeyleden) worden gerekend: 

 • Het behalen van het scheidsrechters diploma indien zij de leeftijd van 14 jaar (B-leeftijd) hebben bereikt. Dit is een door de KNHB gestelde voorwaarde voor het mogen spelen van wedstrijden die vanaf het seizoen 2004-2005 strikt toegepast wordt.
 • Jeugdleden vanaf 14 jaar dienen beschikbaar te zijn voor het fluiten van thuiswedstrijden. 

Tot de verplichte taken van de spelende seniorleden worden gerekend: 

 • Het behalen van het scheidsrechters diploma.
 • Het fluiten van wedstrijden
 • Het rijden bij uitwedstrijden
 • Het draaien van bardiensten (aan het begin van het seizoen kunnen senioren zichzelf indelen via de website)

Ter naleving van de verplichtingen van ouders en leden hanteert het bestuur een bardienst-, rijders- en fluiters reglement. De reglementen zijn op de HCW website door het bestuur kenbaar gemaakt middels het Spoorboekje.

Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid en/of de ouder/verzorger zich bekend en akkoord met de reglementen.
Het spoorboekje staat op het afgeschermde gedeelte van de website onder Documenten. Je kunt het opvragen bij de ledenadministratie ([email protected]).

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap dient vóór 15 mei schriftelijk te worden ingediend bij de ledenadministratie via [email protected]
Uw opzegging zal per e-mail aan u worden bevestigd. Totdat u deze bevestiging heeft ontvangen is uw opzegging niet definitief.
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan het secretariaat/de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.

Bij het opzeggen na 15 mei zijn de volgende sancties van kracht: 

 • maand mei 25 % betalen van contributie nieuwe seizoen
 • maand juni (voor bekendmaking teamindeling) 50% betalen van contributie van het nieuwe seizoen
 • maand juni en later (na bekendmaking teamindeling) 100% van de contributie van het nieuwe seizoen

Wij zouden het op prijs stellen als u ons kunt laten weten waarom u besloten hebt om het lidmaatschap te beëindigen. 

De beslissing om in voorkomende gevallen leden te weigeren, berust bij het bestuur. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 
Inloggen
Hoofdsponsors
Sponsors