barinstructies ( kan weg )

No show

Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een bardienst verplichting.

Als bardienst niet verschijnt op een ingeplande datum dan zal de betrokken persoon een boete worden opgelegd van € 30,00. 


Kan/wil je je bardiensten niet invullen……..

Wanneer je een bardienst niet kan nakomen of geen zin hebt, dan ben je verplicht om zelf voor vervanging te zorgen. Het niet invullen van je bardiensten leidt tot een geldboete... en zover hoef je het niet laten komen, want:

·      je kunt proberen met een mede-lid te ruilen;

·      je kunt met een ander HCW-lid (boven de 18 jaar) overeenkomen dat deze, al dan niet tegen betaling, een dienst overneemt;

·      je kunt via Rent-a-Bartender proberen je dienst in te vullen.

Rent-a-Bartender

Een aantal bartenders is tegen betaling van 25,- in te huren om een bardienst over te nemen. Je regelt met hem (v/m) welke datum het betreft en de wijze van betaling. HCW vervult hierin geen rol.

Hieronder tref je een aantal namen die je kan bellen. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven en zijn niet verplicht om een vraag in te vullen. Als het je niet lukt om met een van deze mensen tot overeenstemming te komen, dan is dat geen reden om een dienst niet in te vullen. De verplichting blijft. Probeer dan een andere optie.

BELANGRIJK: de naam die in het barplanningssysteem BAS wordt ingevuld, blijft dezelfde als die de dienst moet vervullen, dus niet de naam van de vervanger ( bijvoorbeeld uit de onderstaande lijst )!

Ralph van Dodewaard (06) 83 13 90 79 

Nikki Pruijmboom (06) 28 24 57 73

Theo Klomp (06) 49 74 47 83

Jeannette Supusepa 06-52477698

Floor van Dodewaard 06-21676010

Sophie Voskamp 06-40164934

Bram van Delft 06-19847665

Jordy Lensink 06-30127806


Reglement volgens het HCW Spoorboekje:

Van dit reglement kunnen we ieder jaar afwijken, het geeft een maximum aan. Dus lees vooral ook de afspraken voor het komende seizoen!

 

Seniorleden m.u.v. trimleden, zijn verplicht om bardiensten te draaien. Het aantal kan ieder jaar verschillen, maar is maximaal 3. Voor seniorleden die ook bardiensten moeten draaien voor hun kinderen, is het maximum 5.

Ouders/verzorgers van leden die competitie spelen zijn verplicht rij- en bardiensten te draaien. Het aantal diensten kan per jaar verschillen. Ieder lid hoeft maximaal 3 maal per jaar een bardienst te draaien. Ouders/verzorgers van minderjarige leden dienen deze bardiensten voor de minderjarige leden uit te voeren. Hierbij geldt het volgende uitgangsprincipe:

maximaal 3 maal voor het 1e kind en 2 maal voor het 2e kind.

Indien ouders zelf ook lid zijn, wordt het aantal bardiensten ook op maximaal 5 per jaar gesteld.


Voor dit seizoen geldt starten we met:

Ouders van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) : 2x voor het 1e kind en 1x voor het 2e kind * 

Seniorleden: 2x , in totaal maximaal 3x (dus ook seniorleden met 2 of meer kinderen)*

 

*bij evenementen waaraan uw kind deelneemt kan er een extra bardienst ingepland worden. U ontvangt hierover tijdig bericht. Zie ook: "bijzondere bardiensten".

 

Geen bardiensten voor: trimleden, trainingsleden, ouders van Benjamini's, coaches en bestuursleden. (voor de trimleden, trainingsleden en ouders van Benjamini’s geldt dat als er nog een kind uit het gezin lid is, hier wel 2x bardienst voor gedraaid moet worden, families waar een bestuurslid in zit komen in zijn geheel te vervallen voor de bardienst. Families waar een coach in zit komen in principe in zijn geheel te vervallen voor de bardienst als er sprake is van 1 coach. Als het coach-schap gedeeld wordt met een andere ouder, dan worden de bardiensten gedeeld en zal er 1x bardienst gedraaid moeten worden per familie)

 

Zelf inplannen:

Alle leden of ouders van leden kunnen hun bardiensten zelf inplannen via BAS, het automatische Bar Administratie Systeem, toegankelijk via de website. De indeling voor de zaterdag bardiensten kunnen niet synchroon lopen aan de speelschema’s van de kinderen aangezien deze te kort van tevoren bekend zijn en bij veel mensen de agenda’s al weken van tevoren zijn vol gepland. Het grote voordeel is dat u ruim van te voren weet wanneer u bardienst moet draaien en daar dus ook rekening mee kan houden. 

 

Instructies: 

Voor het inplannen van de bardienst logt u in op de website van HCW. Vervolgens klikt u door op BAS (Bas Administratie Systeem). Dit staat aan de rechterkant van de pagina. Dan wijst de rest zichzelf. U kiest een maand, de dag , een dienst (voor de dienst van de Barhoofd (BH) zorgt de barcommissie) en klikt om in te plannen. Uw naam verschijnt automatisch in het overzicht. 

 

"Bijzondere" bardiensten:

Bijzonder, omdat ze plaatsvinden tijdens toernooien en feesten die naast de reguliere competitie worden georganiseerd. Soms staan deze evenementen in het schema en kunt u deze dienst zelf kiezen, ook als uw kind niet deelneemt aan het evenement. Als u deze dienst kiest, is het ook mogelijk dat u - op het door u gekozen tijdstip - ingedeeld wordt voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de begeleiding van een spelletje of opruimen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

 

Vaak weten we echter pas enkele weken van te voren de exacte datum van het evenement en kunnen we het plannen van diensten niet meer via het BAS-systeem doen. De toernooi-of evenementencommissie deelt dan de ouders van de deelnemende leden in voor bardiensten. Als we niet genoeg mensen hebben, is deze bardienst mogelijk extra. Het is ook mogelijk dat u op het aangegeven tijdstip ingedeeld wordt voor andere werkzaamheden tijdens het evenement, hierbij kunt u denken aan zaken als opruimen of spelletjes begeleiden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.