BARDIENST

Corona update 25-09-2021

Beste Clubhuis bezoeker, 

Fijn dat we je weer mogen ontvangen op de club. Gelukkig is de 1.5 meter regel niet meer van toepassing en mogen toeschouwers weer aanwezig zijn. 

Voor take-away en nuttigen van consumpties op het terras is geen CTB nodig. 

Echter geldt voor het nuttigen van consumpties en plaats nemen in de kantine een corona toegangsbewijs (CTB) voor 13 jaar en ouder.

De kantine is om 24:00 uur gesloten en daarmee ook de activiteiten op en rondom het veld.
Seniorleden ( met uitzondering van onze trimleden ) zijn verplicht om bardiensten te draaien. Het aantal kan ieder jaar verschillen, maar is maximaal 3. Voor seniorleden die ook bardiensten moeten draaien voor hun kinderen, is het maximum 5. Ouders / verzorgers van leden die competitie spelen zijn verplicht rij- en bardiensten te draaien. Het aantal diensten kan per jaar verschillen. Ieder lid hoeft maximaal 3 maal per jaar een bardienst te draaien. Ouders / verzorgers van minderjarige leden dienen deze bardiensten voor de minderjarige leden uit te voeren. Hierbij geldt het volgende uitgangsprincipe: maximaal 3 maal voor het 1e kind en 2 maal voor het 2e kind. Indien ouders zelf ook lid zijn, wordt het aantal bardiensten ook op maximaal 5 per jaar gesteld. 

Voor dit seizoen geldt starten we met: 
Ouders van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) : 2x voor het eerste kind en 1x voor het tweede kind. Seniorleden: minimaal 2x / maximaal 3x ( dus ook seniorleden met 2 of meer kinderen )* 

Geen bardiensten voor: trimleden, trainingsleden, ouders van Benjamini's, coaches en bestuursleden. (voor de trimleden, trainingsleden en ouders van Benjamini’s geldt dat als er nog een kind uit het gezin lid is, hier wel 2x bardienst voor gedraaid moet worden, families waar een bestuurslid in zit komen in zijn geheel te vervallen voor de bardienst. Families waar een coach in zit komen in principe in zijn geheel te vervallen voor de bardienst als er sprake is van 1 coach. Als het coach-schap gedeeld wordt met een andere ouder, dan worden de bardiensten gedeeld en zal er 1x bardienst gedraaid moeten worden per familie)

Zelf inplannen
Alle leden of ouders van leden kunnen hun bardiensten zelf inplannen via BAS, het automatische Bar Administratie Systeem, toegankelijk via de website. De indeling voor de zaterdag bardiensten kunnen niet synchroon lopen aan de speelschema’s van de kinderen aangezien deze te kort van tevoren bekend zijn en bij veel mensen de agenda’s al weken van tevoren zijn vol gepland. Het grote voordeel is dat u ruim van te voren weet wanneer u bardienst moet draaien en daar dus ook rekening mee kan houden.

No Show
Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een bardienst verplichting. Als bardienst niet verschijnt op een ingeplande datum dan zal de betrokken persoon een boete worden opgelegd van € 30,00. 

Verhinderd
Wanneer je een bardienst niet kan nakomen of geen zin hebt, dan ben je verplicht om zelf voor vervanging te zorgen. Het niet invullen van je bardiensten leidt tot een geldboete... en zover hoef je het niet laten komen, want: · Je kunt proberen met een mede-lid te ruilen; · Je kunt met een ander HCW-lid (boven de 18 jaar) overeenkomen dat deze, al dan niet tegen betaling, een dienst overneemt; · Je kunt via Rent-a-Bartender proberen je dienst in te vullen.

Rent-a-Bartender
Een aantal bartenders is tegen betaling van 25,- in te huren om een bardienst over te nemen. Je regelt met hem (v/m) welke datum het betreft en de wijze van betaling. HCW vervult hierin geen rol. Hieronder tref je een aantal namen die je kan bellen. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven en zijn niet verplicht om een vraag in te vullen. Als het je niet lukt om met een van deze mensen tot overeenstemming te komen, dan is dat geen reden om een dienst niet in te vullen. De verplichting blijft. Probeer dan een andere optie. BELANGRIJK: de naam die in het barplanningssysteem BAS wordt ingevuld, blijft dezelfde als die de dienst moet vervullen, dus niet de naam van de vervanger ( bijvoorbeeld uit de onderstaande lijst ) 

Ralph van Dodewaard (06) 83 13 90 79
Nikki Pruijmboom (06) 28 24 57 73
Theo Klomp (06) 49 74 47 83
Jeannette Supusepa (06) 52 47 76 98
Floor van Dodewaard (06) 21 67 60 10
Sophie Voskamp (06) 40 16 49 34

*Bij evenementen waaraan uw kind deelneemt kan er een extra bardienst ingepland worden. U ontvangt hierover tijdig bericht. Zie ook: "bijzondere bardiensten".