Vrijwilligers & Vacatures

De vereniging is altijd op zoek naar enthousiastelingen die de club kunnen helpen bij het bewerkstelligen van haar doelstelling: ‘De hockeysport beschikbaar stellen voor iedereen die de sport wenst te beoefenen’. Er wordt altijd ruimte gevonden voor eigen initiatieven, maar er zijn ook specifieke taken die vervuld moeten worden. Onderstaand de functies die open staan en waar jij als betrokkene een bijdrage aan zou kunnen leveren.

Interesse of zie jij ergens anders ruimte voor een waardevolle bijdrage? Neem contact op via [email protected].

Secretaris
De secretaris is vanuit de vereniging het eerste aanspreekpunt. Als contactpersoon voor de vereniging en het bestuur verwerk je verzoeken en vragen van leden, ouders/verzorgers en organisaties. De volgende taken vallen verder onder de functie:

 • De agenda van de vergadering opstellen en aan de bestuurders versturen.
 • Erop toezien dat de vergadering tijdig bijeen wordt geroepen.
 • Het notuleren tijdens de vergadering, en na de vergadering het verslag opstellen.
 • Het in de gaten houden van de procedures en het vastleggen van actiepunten.
 • De administratie in de gaten houden. Dit behoort grotendeels ook tot de taken van de penningmeester.
 • De inschrijven bij de Kamer van Koophandel in de gaten houden. Als er bijvoorbeeld een bestuurswissel plaatsvindt, moet de secretaris dit aan de Kamer van Koophandel doorgeven.

Multimedia en socials
Je bent eindverantwoordelijk voor het onderhouden van de website en de socials. Verwerk verzoeken van teams en overige betrokkenen wanneer het gaat om het plaatsen van leuke berichten op onze social media kanalen. Daarnaast zorg je ervoor dat de informatie dat beschikbaar wordt gesteld richting betrokkenen up-to-date is, door documentatie, kanalen en pagina’s te monitoren. Je staat nauw in contact met het bestuur en de verschillende commissies om invulling te geven aan de uitstraling/zichtbaarheid van de vereniging.

Materiaalbeheer
De materiaalbeheerder is degene die het materiaal van de vereniging en leden in beheer heeft. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle leden en staat nauw in contact met het bestuur. De volgende taken vallen onder de functie:

 • Verzorgen, controleren en onderhouden van het materiaal. Denk hierbij aan de ballen, pionnen, keeperspakken, tassen etc.
 • Het beheren van alle materialen en sleutels namens de vereniging, inclusief de jeugdshirts en wedstrijdkleding.
 • Aanspreekpunt voor leden voor de ingebruikname en inlevering van materialen.
 • Doet voorstellen aan het bestuur inzake aanschaf van materiaal. Hier sta je in nauw contact met onze leveranciers en beheer je de sponsorbudgetten.
 • Contacten met de sporthal inzake mankementen.

Lid ledenwerfcommissie
De ledenwerfcommissie is, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden. Als onderdeel van deze commissie vallen de volgende taken onder jouw beheer:

 • Het zorgdragen voor de ledenwerving binnen de vereniging, in samenspraak met de andere commissieleden.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe leden. Denk hierbij aan de deelname en organisatie van evenementen, het genereren van naamsbekendheid d.m.v. flyeracties en het benaderen van scholen en andere partijen.