CONTRIBUTIE

Bijgaand de contributies voor het seizoen 2023-2024, zoals tijdens onze Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld. De genoemde bedragen zijn exclusief eventuele administratiekosten. Deze worden gerekend door Mollie, onze partner bij het verwerken van facturen.

DE CONTRIBUTIE VOOR HET SEIZOEN 2023 - 2024

Onderdeel: Leeftijd: Bedrag:
Funhockey (Op zaterdag) 0 t/m 5 Gratis
Funhockey (Spelend) 0 t/m 5 € 150,00
O7 en O8 6-7 Jaar € 250,00
O9 en O10 8-9 Jaar € 330,00
O12 10-11 Jaar € 360,00
O14 12-13 Jaar € 360,00
O16 14-15 Jaar € 360,00
O18 16-17 Jaar € 360,00
Senior lid 18 t/m 35 € 340,00
Flex lid - Senioren 18 t/m 35 € 187,50
Veteranen 36 t/m 65+ € 275,00
G-hockey lid 5 t/m 65+ € 180,00
Senior trainingslid 18 t/m 65+ € 175,00
Trimmers 18 t/m 65+ € 220,00

  • Inschrijfgeld nieuwe leden: Alle nieuwe leden betalen eenmalig € 35 inschrijfgeld maar ontvangen dit bedrag terug bij aanschaf van een volledig wedstrijdtenue ( shirt, rok / broek en sokken ). Een bewijs van aanschaf ( factuur / bankafschrift ) kan tot uiterlijk 01-10-2023 naar [email protected] worden gestuurd.
  • Instroom gedurende het seizoen: Voor leden die later in het seizoen starten kan een korting gelden op de contributie. Leden die vanaf 01 januari 2024 starten ontvangen 50% korting. Hierbij hanteren wij de datum waarop gestart is met het volgen van de trainingen.
  • Inschrijfgeld oud leden: Bij aanmelding van een oud-lid geldt een verlaagd tarief inschrijfgeld van € 25.
  • Zaalhockey: Op de factuur wordt de contributie voor zaalhockey meegenomen voor de junior teams. Wanneer een seniorlid besluit deel te nemen aan de zaalcompetitie, dan wordt er een aanvullend bedrag van €65 in rekening gebracht. 
  • Kosten scheidsrechterscursus: Aanvullende kosten voor deelname aan de scheidsrechterscursus worden alleen in rekening gebracht bij een no-show of het tweemaal niet behalen van het examen. Het bedrag wat opvolgend in rekening wordt gebracht bedraagt €15. 
  • Afkoop fluitverplichting: Ieder lid heeft de taak om vanaf een bepaalde leeftijd fluitdiensten op zich te nemen. Het is mogelijk om, tegen een vergoeding, onder deze verplichting uit te komen. Voor een vast lid ligt dit bedrag op €100 per seizoen. Voor een flexlid bedraagt dit bedrag €50. 
  • Uitblijven betaling: Wanneer een lid niet tijdig aan de contributie verplichting voldoet, heeft de hockeyvereniging het recht na een periode van vier maanden na de eerste nota per lopende maand aanvullende aanmaningskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €40. 
Uitschrijven: 
HC Waddinxveen is verplicht de voorlopige teamindelingen voor 01 juni te delen met de KNHB. Hierdoor verwacht de club van haar leden dat zij tijdig en uiterlijk voor 01 juni de opzegging delen met de ledenadministratie via [email protected]. De vereniging zorgt ervoor dat zij, naar de wettelijke verplichting, uiterlijk 01 mei de voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen met haar leden deelt. Te late afmeldingen worden als volgt verwerkt: 
  • Bij een melding na 01 juni wordt 25% van de contributienota, gebaseerd op de contributie voor het komende seizoen, in rekening gebracht. 
  • Bij een melding na 01 juli wordt 50% van de contributienota, gebaseerd op de contributie voor het komende seizoen, in rekening gebracht. 
  • Bij een melding na 01 augustus wordt 100% van de contributienota, gebaseerd op de contributie voor het komende seizoen, in rekening gebracht.