Cursus Sportief Coachen

9-12 Nieuws Een groot aantal van onze coaches hebben de cursus "sportief coachen” gevolgd om een beter inzicht te krijgen in de rol van coach binnen een team en vereniging.
De cursus is een onderdeel van de campagne Veilig Sport Klimaat van het NOC*NSF en de KNHB. De training werd verzorgd door Hikmet Weeling. Tijdens de cursus werden vragen behandeld als: Wat zijn mijn rollen als trainer, coach, begeleider? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat roept mijn gedrag als coach op? En is dit het effect wat ik voor ogen heb? Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de rol als coach binnen de vereniging en hoe om te gaan met ouders, toeschouwers en de tegenpartij.
Naast reflectie op de rol als coach was de cursus doorspekt met praktische voorbeelden en tips & tricks om als coach een positieve bijdrage te leveren aan een teamprestatie. Alle deelnemende coaches waren het unaniem eens dat deze cursus een goede bijdrage was om je als coach verder te ontwikkelen.