Wat doet HCW met de nieuwe privacywetgeving?

25-5 Nieuws

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. HCW legt gegevens vast van onze leden om o.a. contributie te innen, teamindelingen te maken en om de leden te informeren over allerlei verenigingszaken. Via dit bericht willen we je op de hoogte stellen van de veranderingen op dit gebied én wat wij eraan doen binnen HCW

 • De verwerkersovereenkomst
  Eén van de belangrijkste veranderingen in de AVG is de verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst dient te worden gesloten wanneer een extern bedrijf je gegevens verwerkt. Hierin moeten een aantal verplichte onderwerpen worden vastgelegd zoals welke gegevens er eigenlijk verwerkt worden. HCW sluit verwerkersovereenkomsten met LISA (vastlegging ledeninformatie) en ClubCollect (inning contributie).
 • Meldplicht datalekken
  De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. Wel stelt de AVG strengere eisen aan de eigen registratie; zo moeten eventuele datalekken goed gedocumenteerd worden. Aan de hand van deze documenten moet het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen controleren of wij aan de meldplicht hebben voldaan.
 • Het bewaren van persoonsgegevens
  Volgens de wet mogen de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van onze verwerking. Van leden houden we de informatie vast om de vereniging te laten functioneren. Als leden opzeggen worden de gegevens verwijderd.
 • Het versturen van persoonsgegevens
  We zullen alle commissies blijvend informeren om bij mailcontact met groepen leden zorgvuldig om te gaan met de individuele gegevens.

Bovenstaande punten dragen bij aan een optimale implementatie van de AVG binnen HCW. Hiermee zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op een veilige en rechtmatige manier beheerd worden. Heb je nog vragen? Wij staan uiteraard klaar om deze te beantwoorden. Stuur je vraag naar [email protected]en we zullen deze zo snel mogelijk behandelen.

Bestuur Hockeyclub Waddinxveen

 
Bijlage