Agenda Algemene Ledenvergadering 20 november 2018

19-11 Nieuws Het bestuur nodigt u graag uit om de ALV van dinsdag 20 november om 20.00 uur in het clubhuis bij te wonen.
Het concept financiƫle jaarverslag 2017-2018 kunt u vinden, in het besloten gedeelte van onze website, bij documenten onder bestuur.
 
Agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Concept notulen ALV 30 mei 2018
 4. Jaarverslagen van de diverse commissies
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag van de Kascommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag, alsmede verlening decharge aan het bestuur
 8. Benoeming leden kascommissie
 9. Trekking obligaties
 10. Samenstelling Bestuur
 11. Rondvraag