Nieuwbouw clubhuis HCW !!!!

16-12

In de laatste Digistick is in het artikel “DE LANGE WEG NAAR EEN NIEUW CLUBHUIS”   verslag gedaan over de gang van zaken m.b.t. de nieuwbouw van ons clubhuis. Het stuk eindigde met de verslaggeving dat VVD en CDA in november een motie hadden ingediend voor extra steun voor HCW, die ook door PCW werd ondersteund.

In de afgelopen weken hebben we niet stil gezeten. Ons doel was om een, voor allen partijen, acceptabel voorstel voor te bereiden en deze vervolgens op 15 december door de raad ter goedkeuring voor te kunnen leggen. In de tussentijd hebben wij alle politieke partijen benaderd, ingelicht en vervolgens om steun verzocht. Ook in de pers is uitvoerig verslag gedaan van hetgeen zich afspeelde.

Woensdagavond heeft de bewuste raadsvergadering plaatsgevonden en wij kunnen jullie dan ook met trots mededelen dat het uiteindelijke voorstel van het college voor een forse subsidie aan HCW met overgrote meerderheid van stemmen is goedgekeurd. Onder de streep betekent dit dus dat onze nieuwbouw dus nu definitief echt gaat plaatsvinden!!!!!!!!

De aanwezige bestuursleden van HCW tijdens deze raadsvergadering waren bovendien enigszins aangedaan over de massale steun die HCW kreeg van de verschillende politieke fracties op het voorstel.

Een mooier begin van de aanstaande feestdagen hadden wij ons niet kunnen voorstellen.

Allen een hele fijne kerst toegewenst en een voorspoedig begin van 2011!

Het bestuur