MYSTERIEUS GENOOTSCHAP

9-1 Nieuws Via deze weg willen wij ruchtbaarheid geven aan het onlangs opgerichte genootschap genaamd: 'HCW Timmerclub'. Een groep leden van onze club, hun identiteit is vooralsnog onbekend, was van mening dat zaken op en rond het terrein beter geregeld moesten worden. Ook met de aanstormende nieuwbouw dacht men een bijdrage te kunnen leveren ter behoud van het huidige en toekomstige erfgoed van onze vereniging.

Naar verluidt opereert deze groep in de regel in de avonduren. Gelijkgestemdheid, saamhorigheid en uiteenlopende vakkennis schijnen belangrijke selectiecriteria te zijn voor de leden van dit genootschap. 
Vreemd is wel dat men zich niet kan aanmelden als lid. Wel is het mogelijk om interesse voor deelname kenbaar te maken via [email protected]. In deze mail dient men de eigen kwaliteiten te omschrijven en ervaring op het gebied van tuin, bestrating, schilderwerk, leidingen en elektra zelf te beoordelen als 'meester' of 'leerling'. Na selectie word je dan mogelijk benaderd met een officiĆ«le uitnodiging.

De omvang van de groep is onbekend. Wel is bekend dat men streeft naar versterking om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen met een zo min mogelijke belasting per lid.

Het bestuur van HCW verwelkomt dit initiatief maar heeft geen begrip voor de geheimzinnigheid. Onlangs heeft het genootschap, zonder voorafgaande kennisstelling, een ruit gerepareerd, lekkage verholpen, verlichting hersteld en de kruk van de tussendeur naar de kantine vernieuwd. De penningmeester kwam hierachter na de ontvangst van een kassabon voor materiaalkosten en een barbon voor genoten consumpties. 'De installateur hoeft niet ingeschakeld te worden, hetgeen een aardige besparing oplevert' aldus een onthutste penningmeester.

De hoop is nu gericht op nieuwe leden die kans zien te infiltreren in dit genootschap en zich bereid tonen het bestuur te informeren over de werkwijze van deze eigenaardige groep.

Tot dusverre deze berichtgeving.