CONTRIBUTIE FACTUREN DIGITAAL VERZONDEN

22-9 Nieuws

Met ingang van het seizoen 2011-2012 worden de contributienota's via de email aan alle leden verstuurd. Op 21 september zijn de nota's voor de normale contributie verstuurd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bij ons in het systeem bekende emailadressen. Ik verzoek alle ouders/verzorgers om na te gaan of u de nota's van uw kind ook door u zijn ontvangen; indien dit niet het geval is graag even de mailbox van uw kind controleren.
De nota's inzake zaalhockey zullen binnenkort volgen.

Bij deze het verzoek om vooral binnen de gestelde termijn van 30 dagen te betalen. In het seizoen 2010-2011 is slechts 59% van de nota's op tijd betaald. U begrijpt dat het ons veel werk oplevert om achter all openstaande vorderingen aan te gaan. Uw medewerking wordt gewaardeerd.
Verzoeken om een betalingsregeling kunt u per email richten – uiterlijk tot 20 oktober 2011 - aan de penningmeester met redenen omkleed ([email protected]). Honorering en accordering kan slechts door de penningmeester van de vereniging geschieden.

De Penningmeester