BRAND GROENE CONTAINER

2-1 Nieuws
Afgelopen Oudejaarsavond is helaas de groene container door vandalen in de brand gestoken. Hierdoor is alle trainersmateriaal verloren gegaan. Onze materiaalman Willem Jan v. Dijk is druk bezig met de inventarisatie en het aanvullen van dit materiaal zodat dit zo min mogelijk consequenties heeft voor de trainingen.
Mocht er stagnatie in de levering zijn dan vragen wij jullie medewerking en begrip.
 
Wij verzoeken jullie tevens om alle spullen zoals die nu bij de container liggen te laten liggen. Dit ivm het bezoek van de expert van de brandverzekering.