Agenda ALV 6 november 2013

1-11 Nieuws

Algemene ledenvergadering Hockeyclub Waddinxveen

6 november 2013

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Ome Bertus Bokaal

4. Concept notulen ALV 22 mei 2013 (deze zijn te vinden achter het gesloten gedeelte van de website bij documenten. U dient hier dus voor in te loggen op de website)
Club

5. Status oefenveld

6. Vragen over jaarverslagen van de diverse commissies

7. 45 jarig bestaan HCW – Lustrum weekend
Financiën

8. Jaarverslag

9. Verslag van de Kascommissie

10. Goedkeuring jaarverslag, alsmede verlening decharge aan het bestuur

11. Uitloten obligaties

Overige

12. Arbitrageplan

13. Alcoholbeleid

14. Rondvraag

15. Sluiting