Obligatieleningen - Uitloting eerste obligaties

18-11 Nieuws
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 november j.l. zijn de eerste vijf opbligaties uitgeloot. Het obligatiebedrag van EUR 50 kan bij de penningmeester worden teruggevraagd tegen inlevering van de originele obligatie. Conform de reglementen moeten de obligaties voor 6 november 2014 worden geincasseerd. De uitgelote nummers zijn:
50   Michel de Maar
76   Maurice Ancher
140  Anouk van der Aa 
163  Fam Broere
169  Fam Broere