Inleverdata trainersmaterialen

8-6

Beste trainers en keepers,

Trainers en Keepers die geen vaste keeper zijn kunnen spullen inleveren op                                 Donderdag 11 juni om 20.00 – 21.00 uur                                                                                                                                                                                                             Donderdag 18 juni om 20.00-21.00 uur

                                                                                                                                                           Zaterdag 20 juni 10.00-11.00 uur

Na alle toernooien nog een mogelijkheid op donderdag 2 juli om 20.00 – 21.00 uur

Willem Jan van Dijk

Materialencommissie