Spoorboekje HCW
Met het digitale "spoorboekje” willen wij alle HCW leden en/of ouders/verzorgers van HCW leden op de hoogte brengen van de doelstellingen, regels en gebruiken binnen onze vereniging.Op deze pagina hebben we alleen de missie en doelstellingen van HCW geplaatst. De overige hoofdstukken vind je door in te loggen, dan kom je via "documenten" bij het volledige spoorboekje.
Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid en/of de ouder/verzorger zich bekend en akkoord met de reglementen zoals omschreven in het spoorboekje van HCW. Dit spoorboekje staat op het afgeschermde gedeelte van de website onder Documenten. Je kunt het ook opvragen bij de ledenadministratie. 
Missie en doelstellingen
HCW stelt zich ten doel het bieden van mogelijkheden voor het beoefenen van de hockeysport in al haar vormen op een voor de club en het team hoogst haalbaar mogelijke niveau. Verder wil HCW verenigingsleven en gezelligheid bieden en daarmee een maatschappelijke functie vervullen op het gebied van vorming en recreatie van haar leden (en hun gezinsleden). Dit alles zo optimaal mogelijk binnen de financiële mogelijkheden van de club.
Deze missie is te vertalen naar een aantal doelstellingen:
  • Binnen elke leeftijdscategorie de leden op het hoogst haalbare niveau te laten spelen zodat alle spelers zich maximaal kunnen ontplooien in de hockeysport. Dit bereiken we onder andere door de samenstelling van homogene teams vanaf de E leeftijd.
  • Professionalisering van de opleiding en begeleiding van coaches, trainers en scheidsrechters.
  • Voldoende leden in alle leeftijdscategorieën. Dit is een voorwaarde voor het kunnen samenstellen van homogene teams, voor het vervullen van functies en voor de doorstroming naar Heren en Dames teams.
  • De organisatie van evenementen/toernooien/bijeenkomsten voor leden en hun directe gezinsleden waardoor HCW een sociale functie vervult voor alle leden. HCW dient tijdens de trainingen, op wedstrijddagen en tijdens niet-hockey activiteiten ook als een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden en in het bijzonder de jeugd.
  • Het opleiden, begeleiden en faciliteren van (jeugd)leden in het invullen van functies (organisatie, fluiten, training geven), waarbij vorming van (jeugd-) leden in verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerking centraal staat.
  • Het begeleiden van leden in het ontwikkelen van teamgeest, sportiviteit, discipline en respect voor mensen en materialen.
 
Inloggen
Hoofdsponsors
Sponsors