NO SHOW

Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een arbitrage verplichting. Als vereniging verwachten we van leden dat zij voldoen aan deze verplichting. Vanuit de vereniging zijn er richtlijnen en regels met betrekking tot het niet nakomen van deze verplichting. 

Waarom deze regels? 
Als spelend lid verwacht je dat jouw wedstrijden kunnen plaatsvinden. Hier zijn scheidsrechters voor nodig. Bij het niet nakomen van de arbitrage verplichting dupeer je niet alleen leden en teams van onze hockeyvereniging, maar ook die van andere verenigingen. Om dit te voorkomen zijn er consequenties gemoeid met een no-show. 

Bij de eerste no-show:
Als de arbiter niet verschijnt op een te fluiten wedstrijd dan zal de betrokken arbiter een boete worden opgelegd. Voor junioren wordt er een boete van € 30 opgelegd en voor senioren een boete van € 50. Daarnaast wordt de coach van het team ingelicht in verband met een mogelijke nieuwe no-show. LET OP: De vervangende scheidsrechter dient ook betaald te worden volgens de 'Rent-a-scheidsrechter' regels. De penningmeester stuurt hiervoor een aanvullende nota van €25 (junioren en senioren), om de vervangende scheidsrechter in kwestie uit te betalen. 

Aanvullend word je ook direct voor één wedstrijd geschort. 

Bij een tweede no-show binnen het lopende seizoen:
De betrokken arbiter krijgt wederom een geldboete van €100 en is voor de volgende twee wedstrijden geschorst. 

Bij een derde no-show binnen het lopende seizoen:
De betrokken arbiter krijgt een geldboete van €200 en wordt door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek. Daarna zal het bestuur gepaste maatregelen nemen waarbij de mogelijkheid bestaat dat de betrokken arbiter, volgens de geldende statutaire regels, geroyeerd wordt. Eventuele door de KNHB opgelegde boetes met betrekking tot de no-show worden door de penningmeester op de door de scheidsrechterscommissie toegewezen scheidsrechter(s) verhaald.

Kosten gele en rode kaarten:
De KNHB berekent - in sommige gevallen - kosten door van gele en/of rode kaarten die spelers tijdens een wedstrijd hebben ontvangen. Deze kosten worden bij HCW in rekening gebracht. Het bestuur berekent deze kosten door aan de overtreder, exclusief administratiekosten. Voor meer informatie zie: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag