BARDIENST

Seniorleden ( met uitzondering van onze trimleden ) zijn verplicht om bardiensten te draaien. Het aantal kan ieder jaar verschillen, maar is maximaal 3. Voor seniorleden, die ook bardiensten moeten draaien voor hun kinderen, is het maximum 5. Ouders / verzorgers van leden die competitie spelen zijn verplicht rij- en bardiensten te draaien. Ouders / verzorgers van minderjarige leden dienen deze bardiensten voor de minderjarige leden uit te voeren. Hierbij geldt het volgende uitgangsprincipe: Maximaal 3 maal voor het 1e kind en 2 maal voor het 2e kind. Indien ouders zelf ook lid zijn, wordt het aantal bardiensten ook op maximaal 5 per jaar gesteld. 

Voor dit seizoen gelden de volgende regels: 
 • Ouders van jeugdleden, waarvan de kinderen jonger zijn dan 18 jaar, draaien twee bardiensten voor het eerste kind en aanvullend nog één dienst voor het tweede kind. 
 • Seniorleden draaien minimaal twee en maximaal drie bardiensten per jaar. Dit geldt ook voor seniorleden met twee of meer kinderen. 
 • Trimleden, trainingsleden, ouders van benjamini's, coaches en bestuursleden hoeven geen bardiensten te draaien. Voor de trimleden, trainingsleden en ouders van benjamini’s geldt dat als er nog een kind uit het gezin lid is, hier wel 2x bardienst voor gedraaid moet worden. Families waar een bestuurslid in zit komen in zijn geheel te vervallen voor de bardienst.
 • Families waar een coach in zit komen in principe in zijn geheel te vervallen voor de bardienst als er sprake is van 1 coach. Als het coach-schap gedeeld wordt met een andere ouder, dan worden de bardiensten gedeeld en zal er 1x bardienst gedraaid moeten worden per familie.
Zelf inplannen
Alle leden of ouders van leden kunnen bardiensten zelf inplannen via het barplanning systeem, toegankelijk via het gesloten gedeelte van de website onder club › diensten via https://team.lisa-is.nl/loginDe indeling voor de zaterdag bardiensten kunnen niet synchroon lopen aan de speelschema’s van de kinderen aangezien deze te kort van tevoren bekend zijn en bij veel mensen de agenda’s al weken van tevoren zijn vol gepland. Het grote voordeel is dat u ruim van te voren weet wanneer u bardienst moet draaien en daar dus ook rekening mee kan houden.

No Show
Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een bardienst verplichting. Als degene niet verschijnt op een ingeplande datum dan zal de betrokken persoon, al dan niet via het jeugdlid, een boete worden opgelegd van € 50,00. 

Verhinderd
Wanneer je een bardienst niet kan nakomen, dan ben je verplicht om zelf voor vervanging te zorgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de bardienst door een ander in te laten vullen:
 • Je kunt proberen met een mede-lid te ruilen;
 • Je kunt met een ander HCW-lid (boven de 18 jaar) overeenkomen dat deze, al dan niet tegen betaling, een dienst overneemt; 
 • Je kunt via Rent-a-Bartender proberen je dienst in te vullen.
Rent-a-Bartender
Een aantal leden zijn tegen betaling van 25,- in te huren om een bardienst over te nemen. Je regelt met degene welke datum het betreft en de wijze van betaling. HCW vervult hierin geen rol. Hieronder tref je een aantal namen van personen die bereid zijn een bardienst tegen betaling over te nemen. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven en zijn niet verplicht om een vraag in te vullen. Als het je niet lukt om met een van deze mensen tot overeenstemming te komen, dan is dat geen reden om een dienst niet in te vullen. De verplichting blijft. Probeer dan een andere optie.
 • Ralph van Dodewaard: (06) 83 13 90 79
 • Theo Klomp: (06) 49 74 47 83
 • Floor van Dodewaard: (06) 21 67 60 10
 • Isa de Jong: (06) 23 44 48 94
BELANGRIJK: De naam die in het barplanningssysteem BAS wordt ingevuld, blijft dezelfde als die de dienst moet vervullen, dus niet de naam van de vervanger ( bijvoorbeeld uit de onderstaande lijst ) 

*Bij evenementen waaraan uw kind deelneemt kan er een extra bardienst ingepland worden. U ontvangt hierover tijdig bericht.