BARDIENST

Afgelopen vrijdag 26 november 2021 werden er tijdens de persconferentie nieuwe corona-maateregelen aangekondigd.

De hockey sport blijft open en dat is goed nieuws! Helaas geen toeschouwers meer langs het veld. Vanaf zondag 28 november gelden er nieuwe coronamaatregelen, waar ook wij ons aan moeten houden.


Vanaf 17:00 uur geen traoiningen en wedstrijden meer. De accomodatie is daarna ook gesloten.


Iedereen is verplicht  vanaf 18 jaar om de 1,5 meter te houden. Dit verzoek geldt ook voor spelers en begeleiders in de dug-outs tijdens een wedstrijd.

Je hoeft geen QR-code te laten zien om op of langs het veld te staan!

Het clubhuis, het terras en de kleedkamers zijn voor alle personen vanaf 18 jaar alleen toegankelijk na het tonen van een geldige QR-code.

Wij doen ons uiterste best om binnen de mogelijkheden een veilige omgeving te creëren zodat iedereen kan blijven sporten. Wij vragen dan ook jullie medewerking bij deze controles.
De controles worden uitgevoerd door vrijwilligers, de club dat zijn wij!

Uitzondering
Personen die in functie aanwezig moeten zijn op de vereniging, zijn uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches/scheidsrechters (uit & thuis), alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers zoals barpersoneel en/of supervisors.Let op: rij-ouders vallennietonder deze uitzondering.

Alleen als we ons allemaal aan de geldende maatregelen houden, kunnen we met elkaar blijven genieten van onze geliefde sport, tenslotte maken we samen de club..

Zorg er ook voor dat je de basisregels blijft volgen:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.

De kantine is om 17:00 uur gesloten en daarmee ook de activiteiten op en rondom het veld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniorleden ( met uitzondering van onze trimleden ) zijn verplicht om bardiensten te draaien. Het aantal kan ieder jaar verschillen, maar is maximaal 3. Voor seniorleden die ook bardiensten moeten draaien voor hun kinderen, is het maximum 5. Ouders / verzorgers van leden die competitie spelen zijn verplicht rij- en bardiensten te draaien. Het aantal diensten kan per jaar verschillen. Ieder lid hoeft maximaal 3 maal per jaar een bardienst te draaien. Ouders / verzorgers van minderjarige leden dienen deze bardiensten voor de minderjarige leden uit te voeren. Hierbij geldt het volgende uitgangsprincipe: maximaal 3 maal voor het 1e kind en 2 maal voor het 2e kind. Indien ouders zelf ook lid zijn, wordt het aantal bardiensten ook op maximaal 5 per jaar gesteld. 

Voor dit seizoen geldt starten we met: 
Ouders van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) : 2x voor het eerste kind en 1x voor het tweede kind. Seniorleden: minimaal 2x / maximaal 3x ( dus ook seniorleden met 2 of meer kinderen )* 

Geen bardiensten voor: trimleden, trainingsleden, ouders van Benjamini's, coaches en bestuursleden. (voor de trimleden, trainingsleden en ouders van Benjamini’s geldt dat als er nog een kind uit het gezin lid is, hier wel 2x bardienst voor gedraaid moet worden, families waar een bestuurslid in zit komen in zijn geheel te vervallen voor de bardienst. Families waar een coach in zit komen in principe in zijn geheel te vervallen voor de bardienst als er sprake is van 1 coach. Als het coach-schap gedeeld wordt met een andere ouder, dan worden de bardiensten gedeeld en zal er 1x bardienst gedraaid moeten worden per familie)

Zelf inplannen
Alle leden of ouders van leden kunnen hun bardiensten zelf inplannen via het barplanning systeem toegankelijk via het gesloten gedeelte van de website onder club › diensten https://team.lisa-is.nl/login toegankelijk via de website. De indeling voor de zaterdag bardiensten kunnen niet synchroon lopen aan de speelschema’s van de kinderen aangezien deze te kort van tevoren bekend zijn en bij veel mensen de agenda’s al weken van tevoren zijn vol gepland. Het grote voordeel is dat u ruim van te voren weet wanneer u bardienst moet draaien en daar dus ook rekening mee kan houden.
No Show
Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een bardienst verplichting. Als bardienst niet verschijnt op een ingeplande datum dan zal de betrokken persoon een boete worden opgelegd van € 30,00. 

Verhinderd
Wanneer je een bardienst niet kan nakomen of geen zin hebt, dan ben je verplicht om zelf voor vervanging te zorgen. Het niet invullen van je bardiensten leidt tot een geldboete... en zover hoef je het niet laten komen, want: · Je kunt proberen met een mede-lid te ruilen; · Je kunt met een ander HCW-lid (boven de 18 jaar) overeenkomen dat deze, al dan niet tegen betaling, een dienst overneemt; · Je kunt via Rent-a-Bartender proberen je dienst in te vullen.

Rent-a-Bartender
Een aantal bartenders is tegen betaling van 25,- in te huren om een bardienst over te nemen. Je regelt met hem (v/m) welke datum het betreft en de wijze van betaling. HCW vervult hierin geen rol. Hieronder tref je een aantal namen die je kan bellen. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven en zijn niet verplicht om een vraag in te vullen. Als het je niet lukt om met een van deze mensen tot overeenstemming te komen, dan is dat geen reden om een dienst niet in te vullen. De verplichting blijft. Probeer dan een andere optie. BELANGRIJK: de naam die in het barplanningssysteem BAS wordt ingevuld, blijft dezelfde als die de dienst moet vervullen, dus niet de naam van de vervanger ( bijvoorbeeld uit de onderstaande lijst ) 

Ralph van Dodewaard (06) 83 13 90 79
Theo Klomp (06) 49 74 47 83
Floor van Dodewaard (06) 21 67 60 10

*Bij evenementen waaraan uw kind deelneemt kan er een extra bardienst ingepland worden. U ontvangt hierover tijdig bericht. Zie ook: "bijzondere bardiensten".