ZAALHOCKEY

Zaalhockey
In de periode begin december tot begin maart doen (bijna) alle teams mee aan de zaalcompetitie. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over dit geweldige spelletje. Blijven er na het lezen van deze pagina alsnog vragen over mail ze dan naar [email protected] Zaalhockey is een leuke en gezellige manier om tijdens de koude wintermaanden ook lekker te kunnen hockeyen. Omdat het spelletje in een hal wordt gespeeld zijn veel onderdelen net even anders dan op het veld. Verschillen tussen veld- en zaalhockey ( link naar een PDF spelregels

Data zaalhockey competitie 
Zaalhockey wordt gespeeld van december tot en met februari. Deze wedstrijden kunnen op zaterdag en zondag worden ingepland. De data voor de komende zaalhockey competitie zijn nog niet bekend. Afhankelijk of jouw team in een poule met 6 of 7 teams zit speel je 5 of 6 dagen met twee wedstrijden. Het wedstrijdschema wordt eind november bekend gemaakt door de KNHB. Het zal dan zowel op de HCW website als in de StandenMotor beschikbaar zijn. 

Arbitrage bij senioren wedstrijde
Vanaf komend seizoen dienen senioren teams, gelijk aan Jeugd teams, één bevoegde scheidsrechter mee te nemen welke de wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander. Lees meer bij [scheidsrechters]. 

Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd
De wedstrijdtijd dient in te gaan op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of de beide teams en scheidsrechters al speelklaar zijn. Tijdens de wedstrijd wordt de tijd nooit stil gezet, ook niet bij blessures, (van welke aard dan ook) kaarten of strafballen. Indien de vastgestelde aanvangstijden niet gerealiseerd kunnen worden dient de zaalleiding de wedstrijden in te korten zodat toch de vastgestelde eindtijd wordt gerealiseerd.

Balken neerleggen/ opruimen
De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken neergelegd c.q. opgeruimd worden. De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen.

Zaalschoenen, zaalsticks & keepersuitrusting
Schoenen welke beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achter laten zijn verboden. Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen. Keepers-uitrustingen welke beschadigingen aan de speelvloer kunnen aanbrengen zijn verboden. Hierbij gaat het in ieder geval om de metalen gespen die de plastic bandjes van de klomp verbinden. Vraag aan de materiaalman/vrouw van de hockeyclub om vervangende bandjes.


Toezicht jeugdteams
De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal doch ook op de tribunes, in de verpozings­ruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt. Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld. Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden gesteld.

Decentrale afgelasting
Indien er geen centrale afgelasting plaats vindt kunnen wedstrijden, als gevolg van de weersomstandigheden, alleen dan niet worden gespeeld indien e.e.a. is geschied na overleg en met overeenstemming tussen de belanghebbende verenigingen. Tevens kan de betreffende zaalcommissaris ten behoeve van een sporthal de competitieleider zaalhockey adviseren over te gaan tot een decentrale afgelasting van wedstrijden. Afgelaste wedstrijden worden in beginsel niet ingehaald.

Organisatie van zaalhockey bij HCW
Bij HC Waddinxveen gaan (bijna) alle teams zaalhockeyen. Alleen de veteranen, de G hockeyers en de allerjongste jeugd ( 3 tallen & 6 tallen ) gaan niet de zaal in. Per jaar wordt er gekeken of alle teams mee doen en hoeveel teams er per categorie nodig zijn. Soms blijken er niet genoeg spelers te zijn voor een bepaald team in de zaal of zijn de veldteams zo vol dat we een extra zaalteam maken.

Zaalhockey bij Waddinxveen wordt georganiseerd vanuit de HockeyCommissie door een coördinator zaalhockey. Deze is bereikbaar op [email protected]. De coördinator zaalhockey is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten van het zaalhockey. (inschrijving, trainingen, wedstrijden, arbitrage, materialen enzovoort). Hierbij werkt hij samen met de commissarissen die deze taken voor het veld regelen. De lijncoördinatoren maken samen met de trainers & coaches een indeling van de zaalteams.

Teamindeling
In principe speelt iedereen zaalhockey in hetzelfde team als hij/zij op het veld speelt. Senioren kunnen zelf kiezen of ze zaalhockey willen spelen in een seizoen. Het is mogelijk om combinatieteams te vormen.

Trainingen
Elk jaar zijn de trainingen in de zaal weer een heet hangijzer. Om een lang verhaal kort te maken; er is een structureel tekort aan sporthallen in Zuid Holland. Daarom heeft hockey in het algemeen en HC Waddinxveen in het bijzonder, als relatief kleine zaalsport het erg lastig om voldoende trainingsfaciliteiten te krijgen. Het is elk jaar weer een legpuzzel om elk team in ieder geval één keer per week in een zaal te laten trainen.

Bij HCW hebben we gekozen voor het volgende systeem. Tijdens de zaalperiode (december tot medio februari) traint elk team twee keer per week. Eén training vindt plaats op het veld en één training vindt plaats in een sportzaal. Voor de "buitentraining” worden op Veld 1 een tweetal zaalvelden nagebouwd, compleet met balken. Op dit veld kan het team trainen op TAKTIEK. Dat wil zeggen: hoe speel je met zes man? Wat zijn de looplijnen? Hoe gaat het met die balken? enzovoort.

Tijdens de training in een sportzaal wordt alleen maar getraind op TECHNIEK. Hierbij gaat het met namen om te wennen aan je zaalstick (lichter), de vloer en met name de snelheid van zaalhockey. Er wordt dus getraind op balbeheersing, overspelen en veel kleine partijvormen. Voor de trainers zijn deze verschillende trainingen helemaal uitgewerkt. 

Deze werkwijze heeft wel consequenties. Omdat we erg afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van sporthallen kent de zaalperiode een eigen training schema. Dag en tijd van de veldtraining wordt uiteraard wel afgestemd op de zaaltraining maar het kan zomaar zijn dat je op hele andere dagen training hebt dan op het veld. Dat kan helaas niet anders. We zitten vast aan de beschikbaarheid van sporthallen.

Wedstrijden
Op een wedstrijddag speel je altijd TWEE wedstrijden. Afhankelijk van de indeling speel je twee achter elkaar of twee wedstrijden met één wedstrijd er tussen. (het zijn altijd drieluikjes). Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten met een zeer korte pauze er tussen. Op tijd aanwezig zijn en klaarstaan is dus wel heel belangrijk. Want in de zaal geldt TIJD = TIJD. De KNHB huurt de sporthallen per uur. Er is dus geen ruimte voor uitloop. Immers, de volgende teams of sporten staan al klaar en willen ook op tijd beginnen.

De KNHB streeft er naar om alle jeugdwedstrijden te laten plaatsvinden op zaterdag. Helaas lukt dat niet altijd bij gebrek aan beschikbare sporthallen. Dan vinden er ook jeugdwedstrijden plaats op zondag (ochtend). Hieraan is helaas niets te veranderen.

Bij het zaalhockey heb je nog een ander fenomeen, namelijk de zaalleiding. Soms is Waddinxveen de ontvangende vereniging (dat is wat anders dan "thuis spelen” op het wedstrijdformulier). Deze ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de zaalleiding in de sporthal (vaak in de Plantaan, Dreef, Op Moer of Swanla). Zij beheren de wedstrijdtafel en het scorebord en zijn "verantwoordelijk” voor het tijdsschema, orde en tucht. Dat klinkt heel zwaar, maar is in de praktijk niet zo moeilijk. Indien Waddinxveen zaalleiding heeft voor een blokje wedstrijden dan zal de coach/manager van het team dat in dat blokje speelt één of meerdere ouders van spelers vragen als "zaalleiding” op te treden. Nogmaals, buiten de soms wat onnodig ingewikkelde bedieningen van het scorebord, is deze taak niet erg moeilijk. We rekenen op de medewerking van alle ouders in deze. Seniorenteams regelen zelf zaalleiding op de manier zoals dat al jaren goed gaat. Zodra een team "zaalleiding” heeft staat dit vermeldt op het wedstrijdschema.

Scheidsrechters
Bij zaalhockey dient elk team voor zijn eigen wedstrijd één scheidsrechter mee te nemen. Deze moet in het bezit zijn van een geldige scheidsrechterskaart. Dit geldt formeel niet voor de Jongste Jeugd* maar HC Waddinxveen streeft hier wel naar. De tegenstander neemt ook één scheidsrechter mee en samen fluiten zij de wedstrijd.

Bij HC Waddinxveen hebben we afgesproken dat teams ZELF deze scheidsrechter moeten regelen. Het is voor de arbitragecommissie namelijk een onmogelijke klus om voor elke zaalwedstrijd een scheidsrechter in te plannen. Vooral de uitwedstrijden die verder weg worden gespeeld zijn daarbij ondoenlijk.

De scheidsrechter van een team kan een speler zijn (roulatiesysteem?), een ouder, broer, buurjongen, neef of nicht. Het maakt niet en sterker nog, de scheidsrechter hoeft niet eens lid te zij van HCW zolang hij/zij maar een geldige scheidsrechterskaart heeft. Maar het is wel belangrijk dat de coach/manager/het team op tijd begint met het regelen van scheidsrechters.

* KNHB heeft de regel weer aangepast