OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen lidmaatschap Hockeyclub Waddinxveen dient vóór 15 mei schriftelijk te worden ingediend bij de ledenadministratie via [email protected] Uw opzegging zal per e-mail aan u worden bevestigd. Totdat u deze bevestiging heeft ontvangen is uw opzegging niet definitief. Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan het secretariaat en / of de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.

Bij het opzeggen na 20 mei zijn de volgende sancties van kracht:
  • Maand mei 25% betalen van contributie nieuwe seizoen
  • Maand juni (voor bekendmaking teamindeling) 50% betalen van contributie van het nieuwe seizoen
  • Maand juli en later (na bekendmaking teamindeling) 100% van de contributie van het nieuwe seizoen 
Wij zouden het op prijs stellen als u ons kunt laten weten waarom u besloten heeft om het lidmaatschap te beëindigen. De beslissing om in voorkomende gevallen leden te weigeren, berust bij het bestuur. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.